yleistä

Tabi kerää henkilö- ja yhteystietoja kahta tarkoitusta varten: sähköpostilistaa yleistä viestintää varten, ja matkustajalistoja matkojen turvallista ja lainmukaista toteuttamista varten.

Kaikissa tietoturva-asioissa Tabiin voi ottaa yhteyttä joko sähköpostilla annamari@tabi.consulting tai nettisivujen yhteydenottolomakkeella.


Tabin sähköpostilista

Tabi lähettää kiinnostuneille sähköpostia noin neljä kertaa vuodessa. Sähköpostilistalle on mahdollista ilmoittautua Tabin nettisivujen ilmoittautumislomakkeella tai ottamalla Tabiin yhteyttä muilla tavoin. Sähköpostilistalle ei kerätä osoitteita muista lähteistä. Listalta on mahdollista erota koska vaan. Eroamislinkki on jokaisessa sähköpostiviestissä, minkä lisäksi on käytössä edellä kuvatut yhteydenottotavat.


asiakasrekisteri

Asiakkaan on mahdollista perustaa tili Tabin nettikauppaan, ja seurata sen avulla omia ostojaan, maksujaan ja palautuksiaan. Tämä rekisteri on ainoastaan asiakkaan ja Tabin käyttöä varten eikä sen tietoja käytetä muihin kuin edellä kuvattuihin tarkoituksiin.


Matkoja varten kerättävät tiedot

Matkalle lähtijöiltä kerätään matkustajalistaan seuraavat tiedot Tabin sisäiseen käyttöön seuraavia tarkoituksia varten:

  • Koko nimi sellaisena kuin se on passiin merkitty: tarpeen esim. hotelli- ja lentovarauksia varten
  • Syntymäaika (ilman tunnusosaa): tarpeellinen esimerkiksi junapassin tilaamista varten
  • Passin numero: vaaditaan joidenkin historiallisten nähtävyyksien sisäänpääsyanomuksiin
  • Sähköposti ja puhelinnumero: näiden tietojen kerääminen helpottaa matkan sujuvuutta ja turvallisuutta kriisitilanteissa. Matkanjärjestäjällä on lain mukainen velvollisuus mahdollistaa yhteydenpito matkalle lähteneeseen.

Kaikki edellä mainitut tiedot, yksin tai yhdessä, voidaan luovuttaa EU:n ulkopuolelle, mutta vain tarkoituksiin, jotka ovat matkan sujumisen ja matkustajan turvallisuuden kannalta välttämättömiä.